Cakupan kerja kami termasuk kejuruteraan, pembinaan / pembelian, pengujian dan pentauliahan yang berikut:

Kerja kejuruteraan awam:

  • Kerja tanah dan cerucuk
  • Struktur air masuk berjenis jeti
  • Saluran / longkang kotak konkrit diperkukuh untuk menghantar air mentah dengan pam ke Sungai Selangor
  • Saluran / longkang kotak konkrit diperkukuh untuk menghantar air mentah dengan graviti ke Sungai Selangor

Kerja mekanik:

  • Lima buah pam air mentah dengan injap dan paip yang berkenaan
  • Dua pintu air untuk kawalan aliran graviti


Pada masa tulisan, projek ini masih berlangsung dan hampir tamat.
TOP