PORTFOLIO PROJEK TERPILIH

Selama bertahun-tahun, SKE Alliance telah berjaya melengkapkan pelbagai projek prasarana di serata Malaysia. Dengan nilai kontrak berjumlah lebih daripada RM200 juta, projek-projek ini mencakupi sistem pengepaman yang mudah sampai ke loji rawatan air yang lengkap

MULTIPURPOSE TEMPLATE

Projek Loji Rawatan Air
Ganchong, Pakej 1

Ini ialah untuk pembelian, pembinaan dan pentauliahan sebuah loji pengambilan air mentah dan sebuah loji rawatan air dengan muatan 80 juta liter sehari.

WELL DOCUMENTED

Projek Stesen Pengepaman
Bukit Jelutong

Ini ialah sebahagian daripada usaha pengagihan semula keluaran loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 3.

GREAT SUPPORT

Projek Bekalan Air
Empangan Sungai Kinta

Projek ini mengambil air dari Empangan Sungai Kinta melalui sebatang paip sepanjang 5 km ke sebuah loji pra-rawatan air.

GREAT SUPPORT

Projek HORAS

Projek ini membantu meningkatkan ketersediaan dan kebolehpercayaan bekalan air mentah ke tiga loji rawatan air utama di Selangor (SSP1, SSP2, dan SSP3).

KELAYAKAN SYARIKAT

ISO 9001:2015

Pensijilan untuk proses penjaminan mutu.

Gred G7
(Tiada had harga pembidaan)

Berdaftar dengan CIDB (Construction Industry Development Board) Malaysia.

Permit C1
(Kontraktor kerja untuk bekalan air dan pembetungan melebihi RM10 juta)

Berdaftar dengan SPAN (Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara) Malaysia.

Berdaftar dengan MoF

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam kategori berkaitan.

HALATUJU

Dengan sokongan satu pasukan yang dinamik dan rangkaian yang luas, kami telah mula meluaskan perkhidmatan ke Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, SKE Alliance terus membangunkan usahasama baru serantau untuk menawarkan perkhidmatan kami di ASEAN, khususnya di kawasan kurang membangun yang mempunyai keperluan tertinggi untuk kesemua jenis prasarana.

Aspirasi ini dipacu oleh pulangan berterusan yang positif, dengan itu membuka jalan ke arah penyenaraian di dalam Bursa Saham Malaysia dalam masa terdekat. Ini akan mendampingi kami kepada dana untuk pengembangan seperti yang terancang. Untuk lebih menjamin dan meningkatkan pulangan pemegang saham, SKE Alliance turut berwawasan untuk menceburi operasi utiliti yang istimewa.

ENTITI PERNIAGAAN


SKE Builders ialah rakan kongsi kerap kami yang mengkhusus dalam kerja pembinaan kejuruteraan awam dan struktur. Selain daripada mengambil projek prasarana, SKE Builders juga menumpu kepada pembangunan amalan terbaik di dalam pembinaan. Ini menyiapkan kami untuk berada selangkah di hadapan ramai, kerana sentiasa memberi penyelesaian kukuh yang menepati masa dan pada harga yang terbaik.


Anak syarikat milik penuh SKE Alliance ini tertumpu kepada peninjauan dan pembangunan teknologi inovatif untuk menyelesaikan cabaran kejuruteraan, khususnya di dalam sumber air, penjanaan dan penyimpanan tenaga mampan. SKE Technologies mengalu-alukan kerjasama erat dengan para penyelidik, agensi pengomersilan kerajaan dan juga pemegang teknologi untuk menyebarkan kebaikan kepada lebih ramai orang.

TOP