Cakupan kerja kami termasuk kejuruteraan, pembinaan / pembelian, pengujian dan pentauliahan yang berikut:

Kerja kejuruteraan awam:

  • Empat tangki pemberbukuan mekanik
  • Empat tangi pra-mendapan

Kerja mekanik dan elektrik:

  • Pemberbuku mekanik
  • Pengenap tiub untuk dua tangki pra-mendapan
  • Sistem pendosan kimia untuk kalium permanganat, alum, kapur dan polielektrolit
  • Sistem air penggerak dan sistem persampelan air
  • Instrumentasi dan sistem kawalan
  • Kerja pembekalan elektrik

Projek ini telah siap dan berjaya ditauliahkan, tanpa masalah besar sepanjang tempoh tanggungan kecacatan.

TOP